3-курстун студенти Джавад Тахери өзүнүн алмашуу тажрыйбасы жөнүндө айтып берет

БААУнун экономика факультетинин эң мыкты студенттеринин бири Джавад Тахери Норвегиялык Табигый илимдер университети менен алмашуу программасынына катышуусу тууралуу ой бөлүшөт. Джавад Норвегияда 2018-жылы июлдан декабрга чейин 1 семестр окуган. Ал чет өлкодө окууда 100 пайыздык стипендияга ээ болгон бактылуу студенттердин катарына илинип (Алмашуу программасы жада калса анын виза жана жол чыгымдарын да төлөп берген), дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөрдүн биринде убактысын мыкты өткөргөн.

Мындай тажрыйбасы тууралуу Джавад англис тилинде кенинрээк бул жерде айтып берет.