Эл аралык уюмдар

Ошондой эле факультет эл аралык мекеме жана донор-уюмдардын өкүлчүлүктөрү менен тыгыз кызматташат. Программанын окутуучулары түрдүү изилдөө долбоорлорун ишке ашырып, төмөнкү уюмдардын саясий маселелери үчүн аналитикалык документтерди даярдап келет:

  • GIZ (Эл аралык кызматташтыктын Германиялык агенттиги)
  • Бүткүл дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы Туруктуу миссиясы
  • Азиялык Өнүктүрүү Банкы
  • UNDP
  • USAID

Факультеттин экономист-студенттери үчүн Буткүл дүйнөлүк Банктын эксперттери лекция окуп турушат. Мындан тышкары GIZ менен кызматташуунун алкагында айлана-чөйрөнүн экономикасы боюнча жаңы курстар иштелип чыгууда.