Коомдук уюмдар

Департамент менен тыгыз кызматташкан, экономикалык саясатты иштеп чыгуу жана аны ишке ашырууга жооптуу чечүүчү уюмдарга төмөнкүлөр кирет (бирок тизме бул менен чектелип калбайт)

 

  • Өкмөт Башчынын Канцеляриясынын Экономика жана инвестициялар бөлүмү
  • КРнын Экономика министрлиги
  • Улуттук илимдер академиясынын экономика институту
  • Стратегиялык изилдөөо боюнча Улуттук Институт
  • КРнын Улуттук Банкы
  • КРнын Улуттук статистикалык комитети

Коомдук уюмдар менен кызматташуу студенттерге теориялык билимдерин праткика менен байланыштырууга жардам берет. Бөлүм Өкмөт башчынын канцеляриясы, Экономика министрилиги жана КРнын Антимонополиялык бөлүму менен тыгыз кызматташтыкта. Жогоруда аталган уюмдар алдыңкы студенттерге тажрыйба арттыруу мүмкүнчулүгүн түзүп берүүнү улантууда. Студенттер акысыз тажрыйба арттыруу мүмкүнчулүгүнө ээ болуп, бул тармакта практикалык баа жеткис тажрый ба ала алышат.

Факультет Экономика министрлигинин кызматкерлери үчүн макроэкономикалык өзгөрүүлөрү бар экономикалык саясатты иштеп чыгууда эконометрикалык программалык пакеттерди (STATA, E-Views) колдонуу боюнча атайын семинарларды такай уюштуруп келет.

Улуттук Банктын төрагасынын орун басары 2016-жылы экономика боюнча магистратура програмамсын колдой тургандыгы тууралуу кат жөнөткөн.