Изилдөө иши

Экономика программасынын окутуучулары колдонмо изилдөөлөр менен активдүү алектенишет. Изилдөө иштери боюнча толук маалымат алуу үчүн БААУнун Айлана-чөйрө жана Өнүгүү Борборунун (ЦОР) сайтына баш багыңыз:

БААУнун Экономика департаментинин Айлана-чөйрө жана Өнүгүү Борбору (ЦОР)

БААУнун Экономика департаментинин Айлана-чөйрө жана Өнүгүү Борбору (ЦОР) экономикалык жана социалдык өнүгүү тармагында түрдүү актуалдуу изилдөөлөр менен алектенет.