Курстар

1-жыл:

Күзгү семестр, 1-жыл
Курстун аталышы Насыялар (ETS)
Милдеттүү курстар:
1    Микроэкономикалык теория I (Классикалык теория) (Classical Theory) 6
2    Макроэкономикалык теория I (Экономикалык өсүү) (Growth) 6
3    Экономисттер үчүн матеиматика I (Сызыктуу алгебра) 6
4    Ыктымалдуулуктардын теориясы жана статистика 6
1-жылдын күзгү семестрине карата жалпы: 24

 

Жазгы семестр, 1-жыл
Курстун аталышы Насыялар (ETS)
Милдеттүү курстар:
1    Микроэкономикалык теория II (Оюндар теориясы, стратегиялык жүрүм-турум) 6
2    Макроэкономикалык теория II (Бизнес циклдер) 6
3    Экономисттер үчүн математика II (Көп өлчөмдүү анализ, Оптимизациялоо теориясы) 6
4    Эконометрика I 6
5 Өнүгүүнүн экономикасы 6
1-жжылдын жазгы семестрине карата жалпы 30

 

2-жыл

Күзгү семестр, 2-жыл
Курстун аталышы Насыялар (ETS)
Милдеттүү курстар:
1  Эконометрика II 6
2 Экономикалык изилдөөлөрдүн ыкмалары 6
Төмөнкү тизмеден тандоо боюнча курстар 18
2-жылдын күзгү семестрине карата жалпы: 30
Жазгы семестр, 2-жыл
Курстун аталышы Насыялар (ETS)
1 Төмөнкү тизмеден тандоо боюнча курстар 18
2 Төмөнкү тизмеден тандоо боюнча курстар 18
2-жылдын жазгы семестрине карата жалпы 36

Тандоо боюнча курстардын тизмеси 

Тандоо боюнча курстардын көп бөлүгү NMBU университетинин Экономика жана Бизнес мектеби менен биргеликте окутулат.

 
Курстун аталышы Насыялар (ETS)
1. Агрардык саясат жана Эл аралык соода (NMBU менен биргеликте) 6
2. Курчап турган айлана-чөйрөнүн экономикасы (NMBU менен биргеликте) 6
3. Энергетиканын экономикасы (NMBU менен биргеликте) 6
4. Жүрүм-турумдук экономика (NMBU менен биргеликте) 6
5. Каржы жана инвестициялар (NMBU менен биргеликте) 6
6. Энергоэкономика (NMBU менен биргеликте) 6
7. Эмгектин экономикасы 6
8. Каржы жана инвестициялар 6
9. Өндүрүштүк уюм 6
10. Оюндар теориясы 6
11. Жүрүм-турумдук экономика 6
12. Коомдук экономика 6
13. Экономикалык өнүгүү 6
14. Ачык экономиканын макроэкономикасы 6
15. Убактылуу катарлардын экономикасы 6