Даражаларга таандык талаптар

Программа 120 ETS насыясын талап кылат:
• 66 ETS – милдеттүү негизги курстар;
• 36 ETS – тандоо боюнча курстар
• 18 ETS – магистрдик диссертация

Программа 4 семестрден турат. Биринчи курстун сабактары салттуу экономикалык теория (математика, статистика, микроэкономика, макроэкономика, эконометрика) менен өнүгүүнүн экономикасынын негиздерин кучагына алат. Экинчи жыл алда канча өнүккөн жана турдүү темалар боюнча адистештирилген  курстарды сунуштайт. Андан соң студенттер магистрдик дисертация жазып, аны жакташат.