Окууга тапшыруу

Экономика боюнча бакалаврга арыз менен кайрылчулар General AUCA Admissions Requirements талаптарына жооп берүүсү зарыл. Кабыл алуу сынактарына англис тили боюнча (TOEFL же IELTS сертификаты болсо сынактан бошотулат), БААУнун математика боюнча сынагы жана эссе (SAT I же ACT тарабынан алмаштырылат) кирет.

Окууга тапшыруу сынактарынын мөөнөттөрү:

Admissions Office тарабынан жарыяланчу жана өткөрүлчү сынактардын 2 баскычы бар.

1-агым

Каттоо – 20.02.24

Сынак тапшыруу – 25.02.24

Каттоо – 19.03.24

Сынак тапшыруу – 24.03.24

Окууга өтүү боюнча арыз жазуунун акыркы мөөнөтү – 12.04.24

2-агым

Каттоо – 30.04.24

Сынак тапшыруу – 05.05.24

Каттоо – 28.05.24

Сынак тапшыруу – 02.06.24

Окууга өтүү боюнча арыз жазуунун акыркы мөөнөтү – 14.06.24