Учурдагы студенттер үчүн

Дипломдук иш боюнча сунуштар (көчүрүп алуу үчүн бул шилтемени басыңыз: thesis guidelines )

Тажрыйба арттыруу / Өндүрүштүк практика боюнча сунуштар (көчүрүп алуу үчүн бул шилтемени басыңыз: internship guidelines)