Негизги даражаны алуу үчүн талаптар

2019-жылы окууга тапшыргандар үчүн курстардын көзөмөлдүк тизмелери

2018-жылы окууга тапшыргандар үчүн курстардын көзөмөлдүк тизмелери

2017-жылы окууга тапшыргандар үчүн курстардын көзөмөлдүк тизмелери

2016-жылы окууга тапшыргандар үчүн курстардын көзөмөлдүк тизмелери

2015-жылы окууга тапшыргандар үчүн курстардын көзөмөлдүк тизмелери

Экономика багытында бакалавр даражасы өзүнө күндүзгү окуунун 4 жылдык мөөнөтүн камтыйт. Студенттер жалпы билим берүү жана экономиканын негизги курастарын өтүү менен 240 насыялык сааттарды аткаруусу керек. Ошондой эле тандоо боюнча курстар да бар. Аларды окуу башка дисциплина боюнча кошумча даража алуу мүмкүнчүлүгүн берет.

 

 

– Талап кылынган негизги экономикалык курстар (96 насыя)

– Тажрыйба арттыруу (6 насыя)

– Жалпы билим берүү курстары (106 насыя)

– Тандоо боюнча курстар (32 насыя), анын ичинде экономика бөлүмүнүн тандоо боюнча курстары

Баштапкы деңгээлддеги курстар (100 деңгээлдүү) боюнча 102 насыядан ашпаган өлчөмдө билим алынышы керек. Окууну аяктоо үчүн студент Кыргызстандын тарыхы боюнча Мамлекеттик сынактан ийгиликтүү өтүүгө жана магистрдик диссертациясын жактоого милдеттүү.

Экономиканын студенттери үчүн 4 жылдык планды сунуштайбыз

 

Биринчи курс
Күзгү семестр Жазгы семестр
Микроэкономикалык теорияга киришүү (6)

Кыргыз тили (бөлүк FYS I) (2)
Орус тили (бөлүк FYS I) (2)
Философияга киришүү I (бөлүк FYS I) (2)
Сызыктуу алгебра жана аналитикалык геометрия (1-деңгээл) (6)
Спорт (0)
Кыргыз тили (талаптар өзгөрүшү мүмкүн) (6)
Спорт (0)

Жалпы 30

Микроэкономикалык теорияга киришүү (6)

Биринчи жыл II семинар (8)
Манас таануу (бөлүк FYS II) (2)
Философияга киришүү II (бөлүк FYS II) (2)
Математикалык анализ I (2-деңгээл) (6)
Орус тили (талаптар өзгөрүшү мүмкүн) (6)
Спорт (0)

Жалпы 30

Экинчи жыл
Күзгү семестр Жазгы семестр
Макроэкономикалык теориянын ортоңку денгээли (6)

Бухгалтерия / Каржы (6)

Табигый илимдер (6)
Искусство / Экинчи жыл Семинар: Искусство (6)

Спорт (0)
Гуманитардык илимдер / Экинчи жыл Семинар: Гуманитардык илимдер (6)

Жалпы 30

Микроэкономикалык теориянын ортоңку денгээли (6)

Макроэкономикалык теориянын ортоңку денгээли (6)

Математикалык экономика (6)

Коомдук илимдер / Экинчи жыл Семинар: Коомдук илимдер (мектептен тышкары) (6)

Кыргызстандын тарыхы (4)
Спорт (0)
Тандоо боюнча курстар (8)

Жалпы 30

Үчүнчү курс
Үчүнчү курс Жазгы семестр
Эконометрикага киришүү (6)

Акча-насыялык жана банктык теория (6)
Эл аралык экономика (6)

Искусство / Экинчи жыл Семинар: Искусство (6)

Тандоо боюнча курстар (6)

Жалпы 30

Экономикалык өнүгүү (6)
Экономикалык изилдөөлөрдүн ыкмалары (6)
Мамлекеттик сектордун экономикасы (6)Коомдук илимдер / Экинчи жыл Семинар: Коомдук илимдер (мектептен тышкары) (6)
Тандоо боюнча курстар (6)
Жалпы 30
Тажрыйба арттыруу (6)
Төртүнчү курс
Күзгү семестр Жазгы семестр
Honors seminar I (6)
Өндүрүштүк экономика (6)
Колдонмо эконометрика (6)
тандоо боюнча курстар (12)
Жалпы 30
Honors Seminar II (6)

Honors seminar II (6)

Гуманитардык илимдер / Экинчи жыл Семинар: Гуманитардык илимдер (6)

Тандоо боюнча курстар (18)

Жалпы 30