Норвегиянын табигый илимдер университети

2012-жылы бөлүм Нормегиялык Табигый илимдер университети менен долбоордук документке кол койгон. Биргелешкен долбоордо окуу программалары жана изилдөө азыктарын иштеп чыгуу каралган:

  • Экономика боюнча магистратуранын бардык студенттери 1 семестр NMBU`да окуу мүмкүнчулүгүнө ээ.
  • БААУнун экономика боюнча магистрдик программалары дал NMBU менен кызматташтыкта иштелип чыккан.
  • Биргелешкен курстарды иштеп чыгуу жана тажрыйба алмашуу максатында 2012-2017-жылдардын аралыгында БААУнун 10 окутуучусу NMBU`да болуп кайтышкан.
  • Ушул тапта 3 изилдөөчүлүк долбоор иштелүүдө.
  • Учурда NMBU`да 2 мугалим PhD даражасына окуп жатат.
  • Магистранттардын жарымынан көбү окууларынын бир бөлүгүн Норвегияда бюджеттик негизде өткөрүштү.

NMBU  менен алмашуу программасынын студенттери тууралуу макалалар: